Er wordt in casinoland, en zeker bij spellen als roulette, vaak gesproken over het gebruik van systemen. Systemen als Martingale, waarbij je steeds verdubbelt bij verlies om zo al je verlies bij de eerstvolgende winstbeurt direct te compenseren. Of juist het verdubbelen bij winst (het Paroli systeem) om je winst optimaal te benutten. 

Er leven nogal wat misverstanden rondom dit soort systemen. Hun waarde zit in het feit dat je op een gestructureerde manier naar een doel – winst maken – toewerkt. Waar ze je niet bij helpen is bij het verhogen van de kans dat het balletje op rood of zwart of op een bepaald nummer terechtkomt. Ik zie regelmatig twee misverstanden die dit suggereren. Beiden zijn onzin, maar hardnekkig. Ik noem ze in deze blog.

Misverstand 1: Roulette heeft een geheugen

Dat klinkt wat cryptisch, maar veel mensen gaan er bij een roulettetafel – de bekende bak met de draaiende cilinder en het balletje – van uit dat het systeem kennelijk rekening houdt met voorgaande rondes. De meest bekende gokkersmisvatting of gambler’s fallacy is dan ook dat bij een balletje dat al zeven keer op rood is terechtgekomen, de kans kleiner is dat dit de achtste keer ook zal gebeuren. Dat is nonsens. De kans dat je een serie van 8 keer rood meemaakt is inderdaad zeer klein.

Voor de geïnteresseerden, die kans is (18/37)8, wat net iets meer is dan 0,3%. Maar als de eerste zeven keer het balletje al op rood is terechtgekomen, is de kans dat het de achtste keer weer rood wordt toch weer gewoon bijna 50%. Balletje noch bak hebben een geheugen. Het bijhouden van nummers – de zogeheten hete en koude nummers – is dan ook folklore bij een betrouwbaar casino met een geijkte roulettetafel.

Misverstand 2: Een random generator is niet random

Nu draait er in het online casino natuurlijk niemand aan een echt wiel. Daar regelt software het spelverloop. Een zogeheten random generator moet steeds een random (willekeurig) getal kiezen. En dat maakt mensen achterdochtig. Want met software kun je immers alles manipuleren, toch? Ik las letterlijk een keer deze tekst, op een site waar men een bepaald roulettesysteem uitlegde (de vetgedrukte markering heb ik zelf toegevoegd):

“Online casino’s bepalen de toevallige en random resultaten van de rondes met de hulp van wiskundige algoritmen. Elk casino heeft een andere manier om dit te doen, dus elke roulette software reageert weer anders op het gebruiken van roulette strategieën. Het kan zijn dat je veel wint met het (..) systeem dat wij hierboven met elkaar doorgenomen hebben maar je dient er altijd rekening mee te houden dat in bepaalde casino’s het voor kan komen dat je vaker verliest dan in andere” (website over roulette strategieën)

De auteur beweert dus dat de casino’s hun randomgenerator naar believen kunnen manipuleren en rekening houden met een eventueel systeem dat jij hanteert. Ik ben erg aardig en zal niet snel beweren dat wat anderen roepen onzin is, maar het bovenstaande komt wel heel erg in de buurt van nonsens:

  • Allereerst bouwt niet ieder online casino zijn eigen wiskundige algoritmen, maar maken ze gebruik van standaard software van grote en gerenommeerde softwareontwikkelaars. Partijen als NetEnt hebben een naam hoog te houden op dit gebied en kunnen zich niet veroorloven allerlei illegale trucs in te bouwen.
  • Verder is zo’n algoritme bedoeld om zo random mogelijk een cijfer te trekken tussen – in het geval van roulette – nul en 36. Wiskundig volkomen zuiver random een nummer kiezen is technisch bijna onmogelijk. Wel zijn de verschillende algoritmes erop gericht het zo zuiver mogelijk te doen en komen daar ook zeer dicht in de buurt. Bij afwijkingen heb je het dan ook over vele nullen achter de komma. Het is erg onwaarschijnlijk dat casino’s met een betrouwbare reputatie hierin eigen voorkeuren (kunnen) instellen waarmee ze het ene getal wat vaker dan het andere ‘uit de computer laten komen’.
  • Nog een stap verder gaat de suggestie dat die casinosoftware reageert op jouw spelsysteem. Niet alleen zou het systeem dan niet random zijn, het zou ook jouw inzetten analyseren om vervolgens anders te reageren. Dat zou ronduit frauduleus zijn.
  • De software van de gevestigde software leveranciers en casino’s die van deze random generators gebruik maken, wordt bovendien regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke partijen.

Random is inderdaad random bij een bonafide online casino

Behalve die theoretische afwijkingen die ik noemde (en dat zijn inderdaad minimale afwijkingen met veel nullen achter de komma) mag je er bij de casino’s met een goede reputatie echt vanuit gaan dat hun roulette en andere casinospelen met een zuivere random generator werken. Ze hebben geen extra regels geprogrammeerd om voor hen gunstiger uitkomsten te krijgen. En de software reageert al helemaal niet op jouw speelsysteem. Ze kunnen zich dat simpelweg niet permitteren. Het is een extra reden om een online casino met een goede reputatie te kiezen.